กุญแจสู่ผิวอ่อนเยาว์ ด้วยนวัตกรรมความงามชั้นสูง

1 ทรีทเมนท์

2,500 บาท / ครั้ง

6 ทรีทเมนท์

1,800 บาท / ครั้ง
10,800 บาท / 6 ครั้ง

12 ทรีทเมนท์

1,550 บาท / ครั้ง
18,600 บาท / 12 ครั้ง

24 ทรีทเมนท์

1,350 บาท / ครั้ง
32,400 บาท / 24 ครั้ง